CẦN XÂY DỰNG VIDEO TRUYỀN THÔNG
videos marketing

  1. Video thu hút khoảng hơn 82% lưu lượng truy cập vào website
  2. 45% người dùng hiện nay dành khoảng một giờ để xem video trên Facebook hoặc Youtube mỗi ngày.
  3. hơn 90% người xem video nói rằng video giới thiệu và đánh giá sản phẩm là nguyên nhân khiến họ đưa ra quyết định mua hàng.
  4. Sử dụng video trong email cải thiện tỷ lệ nhấp chuột

  5. Video được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội; chiếm nhiều hơn 1200% so với chia sẻ bằng hình ảnh và văn bản kết hợp.
  6. Hiện nay, khoảng 9% doanh nghiệp đang sử dụng video marketing; để lại một thị trường rộng lớn chưa được khai thác.
  7. Video dài hoạt động tốt hơn trên Youtube, video ngắn trên tiktok, facebook, mạng xã hội khác

  8. Cung cấp nhiều video giúp người dùng hiểu rõ hơn giá trị sản phẩm và đưa ra quyết định mua hàng