Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG IDEA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15c, Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thái Nguyên

Điện thoại: 02086579555

Email: bigideavietnam.com@gmail.com

Web: bigideavietnam.com

GỬI YÊU CẦU ĐẾN CHÚNG TÔI