CÔNG TY CỔ PHẦN BIG IDEA VIỆT NAM

Số 8, Tổ 6, Đường Lương Thế Vinh, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên

Email: contact@bigideavietnam.com

website: bigideavietnam.com