CÔNG TY CỔ PHẦN BIG IDEA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 02, Ngõ 27, Tổ 10, Phường Gia Sàng, Thái Nguyên

Điện thoại: 02086579555 – 0853 382 555

Email: bigideavietnam.com@gmail.com

Web: bigideavietnam.com