Giải pháp set up phòng marketing của Big idea được thiết kế dành cho các Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh. Giúp xây dựng và phát triển kênh bán hàng, vận hành phòng marketing một cách hiệu quả. Tạo dựng thương hiệu và giải quyết quan hệ khách hàng

SƠ ĐỒ PHÒNG MARKETING

LỘ TRÌNH MARKETING