Tuyển dụng kỹ thuật viên

Công ty cổ phần big idea Việt Nam cần tuyển: Kỹ thuật lập trình web, đồ họa máy tính, photoshop, AI, Corel, Biên tập và chỉnh sửa videos, Quay phim, […]

Truyền thông quan trọng như thế nào?

Truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội. Truyền thông tác động đến nhận thức của công chúng, từ nhận thức sẽ tác động […]